Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks
 
 

CityWorks: sterk in retail

PaardvanTroje

CityWorks werkt intussen al 12,5 jaar aan mooie binnensteden en centrumgebieden. Centra die aansluiten op de wensen van bewoners en bezoekers. Winkel- en centrumgebieden geven de stad kleur en karakter. Ze bepalen het woon- en leefklimaat en het imago van een stad of dorp. Retail (detailhandel, horeca, vrije tijdsvoorzieningen) behoren tot de kerncompetenties van CityWorks.

Vanaf 2012 is de motor achter CityWorks Ronald van Velzen. Al 20 jaar onderzoekt en adviseert Ronald over winkels, winkelcentra en vrije tijdsvoorzieningen. Daarnaast levert CityWorks project- en procesmanagement voor de ontwikkeling en herontwikkeling van winkelcentra en centrumgebieden. CityWorks analyseert, adviseert, bedenkt en organiseert en is daarin deskundig, succesvol en betrokken.

Projecten

Winkelstructuur Almere Poort

Almere Poort is het nieuwste stadsdeel van Almere dat rond 2030 meer dan 30.000 inwoners groot is. CityWorks heeft samen met Bridge Vastgoed een advies gemaakt voor de toekomstige winkelstructuur van dit stadsdeel. Lees meer

De Haagse Boekhorststraat, volop in beweging

Voor de zomer werd onder regie van CityWorks een aantal workshops georganiseerd in en over de Boekhorststraat. In korte tijd is veel bereikt. Dit allemaal vanuit het motto 'Wij maken de Boekhorststraat'. Lees meer
 

Onze leidraad: de consument voorop!

winkelendpubliek3

In de aanpak van CityWorks staat de consument voorop. CityWorks heeft een uitgesproken visie op de positie van retail in een sterk veranderende wereld. Minder meters? Ja. Kwaliteit boven kwantiteit? Ook ja. Stoppen met ontwikkelen? Nee! Dat winkelmeters verdwijnen is een proces dat al meer dan een halve eeuw gaande is. Dat nieuwe concepten opkomen, is een ontwikkeling vanaf de introductie van ‘detailhandel’ in de middeleeuwen. CityWorks geeft graag vorm aan de begeleiding van nieuwe retailfenomenen als ook aan de afbouw van verouderde winkel(centra). Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

 

Nieuws en blogs

Liefde ….. voor de winkelstraat

Het voorjaarsnummer van 2017 van het Zelfstandig Nieuwsblad, waarvan ik één van de redacteuren ben, heeft een passend thema.... Liefde. Vanuit allerlei kanten wordt liefde in relatie gebracht tot stad, land en ruimte. Een mooie kans de liefde aan de winkelstraat te verklaren. Oftewel: winkelgebieden overleven alleen als er met liefde aan en in gewerkt wordt. Een paar voorbeelden van liefde en winkelstraten. Lees meer

CityWorks 12,5 jaar!

Deze week viert CityWorks haar 12,5 jarig bestaan. In deze 12,5 jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan binnensteden, winkelcentra, retail en ruimte. Heel veel mooie opdrachten, veel inhoudelijke veranderingen en vooral veel leuke mensen maken het werken binnen CityWorks een plezier. Bedankt voor de plezierige samenwerking! Lees meer

Ronald van Velzen

ronaldbouwplaats

Ronald van Velzen (1967) overziet met ruim 20 jaar ervaring het hele speelveld van ruimtelijke ordening, in het bijzonder in relatie tot economie en retail. Hij werkt voor gemeenten en overheden, voor retailers, vastgoedpartijen en andere stakeholders en heeft een goed gevoel voor processen. Hij was betrokken bij de introductie van nieuwe retailconcepten in Nederland en de planvorming van vele nieuwe winkelontwikkelingen in Nederland en België. Ronald winkelt in zijn vrije tijd graag in binnen- en buitenland, maar ook online. Hij is een liefhebber van de stad met al haar winkel-, horeca- vrije tijd- en cultuuraanbod. Vakmatige en persoonlijke interesses vloeien samen in realistische en ambitieuze plannen, processen en visies. Meer weten? Zie uitgebreid CV Ronald van Velzen