Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks
 
 

CityWorks: vol met opdrachten

PaardvanTroje

CityWorks zit momenteel vol met werk en is niet in de gelegenheid om nieuwe opdrachten aan te nemen.

CityWorks werkt intussen al 15 jaar aan mooie binnensteden en centrumgebieden. Centra die aansluiten op de wensen van bewoners en bezoekers. Winkel- en centrumgebieden geven de stad kleur en karakter. Ze bepalen het woon- en leefklimaat en het imago van een stad of dorp. Retail (detailhandel, horeca, vrije tijdsvoorzieningen) behoren tot de kerncompetenties van CityWorks.

Vanaf 2012 is de motor achter CityWorks Ronald van Velzen. Al 25 jaar onderzoekt en adviseert Ronald over winkels, winkelcentra en vrije tijdsvoorzieningen. CityWorks analyseert, adviseert, bedenkt en organiseert en is daarin deskundig, succesvol en betrokken.

Projecten

Winkelstructuur Almere Poort

Almere Poort is het nieuwste stadsdeel van Almere dat rond 2030 meer dan 30.000 inwoners groot is. CityWorks heeft samen met Bridge Vastgoed een advies gemaakt voor de toekomstige winkelstructuur van dit stadsdeel. Lees meer

De Haagse Boekhorststraat, volop in beweging

Voor de zomer werd onder regie van CityWorks een aantal workshops georganiseerd in en over de Boekhorststraat. In korte tijd is veel bereikt. Dit allemaal vanuit het motto 'Wij maken de Boekhorststraat'. Lees meer
 

Onze leidraad: de consument voorop!

winkelendpubliek3

In de aanpak van CityWorks staat de consument voorop. CityWorks heeft een uitgesproken visie op de positie van retail in een sterk veranderende wereld. Minder meters? Ja. Kwaliteit boven kwantiteit? Ook ja. Stoppen met ontwikkelen? Nee! Dat winkelmeters verdwijnen is een proces dat al meer dan een halve eeuw gaande is. Dat nieuwe concepten opkomen, is een ontwikkeling vanaf de introductie van ‘detailhandel’ in de middeleeuwen. CityWorks geeft graag vorm aan de begeleiding van nieuwe retailfenomenen als ook aan de afbouw van verouderde winkel(centra). Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!

 

Nieuws en blogs

Coalitievormende gemeenten, trap niet in het hier nu!

De komende paar jaar zijn cruciaal voor een toonaangevende ruimtelijke ontwikkeling van steden en dorpen. We geven een boodschappenlijstje voor ambitieuze coalitie-akkoorden. Lees meer

Samenwerken aan een krachtige retailstructuur

Michel van Wijk schreef een mooi artikel over de totstandkoming en het effect van de regionale detailhandelsvisie voor de IJmond. Ook als samenwerken niet vanzelfsprekend was, kunnen slagen worden gemaakt. CityWorks stond aan de wieg van deze aanpak in de IJmond. Lees meer

Ronald van Velzen

ronaldbouwplaats

Ronald van Velzen (1967) overziet met ruim 20 jaar ervaring het hele speelveld van ruimtelijke ordening, in het bijzonder in relatie tot economie en retail. Hij werkt voor gemeenten en overheden, voor retailers, vastgoedpartijen en andere stakeholders en heeft een goed gevoel voor processen. Hij was betrokken bij de introductie van nieuwe retailconcepten in Nederland en de planvorming van vele nieuwe winkelontwikkelingen in Nederland en België. Ronald winkelt in zijn vrije tijd graag in binnen- en buitenland, maar ook online. Hij is een liefhebber van de stad met al haar winkel-, horeca- vrije tijd- en cultuuraanbod. Vakmatige en persoonlijke interesses vloeien samen in realistische en ambitieuze plannen, processen en visies. Meer weten? Zie uitgebreid CV Ronald van Velzen