Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Detailhandelsvisies en branchestudies

netkousframeoranjeallaboutyouresident

CityWorks is creatief en realistisch in haar visie-ontwikkeling en hanteert een optimaal evenwicht tot tussen ambitie en realiteit. Daarbij geldt in de optiek van CityWorks niet altijd dat meer groei het uitgangspunt is voor het detailhandelslandschap, maar dat ook antwoorden moeten worden gevonden op nieuwe functies en invullingen van vrijkomende winkelpanden. Dit laat onverlet, dat ruimte moet worden gevonden voor de dynamiek in de detailhandel. Nieuwe retailfenomenen blijven opkomen. Soms geheel nieuwe onverwachte aanbieders, soms mengvormen van retail met een andere functie. Soms betekent dat nog steeds dat nieuwe winkelcentra gebouwd moeten worden. En bij alles speelt het ‘nieuwe winkelen’ een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar kansen. Dat is door de pijlsnelle ontwikkelingen niet altijd eenvoudig maar altijd een uitdaging. De volgende voorbeelden illustreren de betrokkenheid en de visie van CityWorks: