Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Hands on by CityWorks

CityWorks ervaart in de dagelijkse werkpraktijk dat veel partijen kampen met ruimtelijk economische vraagstukken die kordaat opgepakt zouden moeten worden. Dat schiet er nog weleens bij in omdat er (tijdelijk) onvoldoende capaciteit voor in huis is of er een onafhankelijke (voorzitters)rol in het proces nodig is. Hands On by CityWorks pakt dit soort zaken snel, efficiënt, pragmatisch, ter zake kundig en met senioriteit op. Ofwel: handen uit de mouwen en aan het werk! Hands On by CityWorks is een samenwerking tussen Manon Snel en Ronald van Velzen verricht veel uitlopende werkzaamheden, maar is gespecialiseerd in twee producten:

  • flexwork: afroepbare expertise (binnen een raamovereenkomst)
  • workshops: efficiënte benutting van bestaande (lokale) kennis en creëren van draagvlak

Flexwork by CityWorks

Niet alle gemeenten hebben de expertise in huis om ruimtelijk economische vraagstukken adequaat te verwerken. Een onverwacht vestigingsverzoek van een grote retailer, een juridisch-planologisch conflict met een ondernemer of een parkeer- en bereikbaarheidsprobleem door een veranderende verkeerssituatie. Het risico bestaat in zo’n situatie dat projecten te lang blijven liggen, met onvoldoende kracht of know-how worden opgepakt, externe partijen elkaar onderling weer moeten beoordelen en/of dat private partijen een te zwaar stempel drukken op de situatie. Om hiervoor een oplossing te bieden ontwikkelde CityWorks een service met een pragmatische insteek: Flexwork by CityWorks. Cityworks levert flexibele en afroepbare expertise op het gebied van ruimtelijk economische vraagstukken, met de nadruk op retailvraagstukken. Flexwork wordt bij voorkeur geleverd in een abonnementsvorm, waardoor u verzekerd bent van steeds dezelfde vaste, ervaren “flexwerker” tegen een aantrekkelijk tarief.

Workshops by CityWorks

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen vereisen maatwerk en visievorming. Het economisch laagtij en de snelle technologische veranderingen vragen om nieuwe inzichten. Nieuwbouw stagneert, functies van voorzieningen en gebouwen veranderen door de snelle opmars van internet en meer dan ooit zijn herontwikkeling en herstructurering van bestaande gebieden aan de orde. Winkelgebieden vragen continu om vernieuwing en bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd en of opnieuw geprofileerd. Ook wordt er veel gesproken over de functieverandering van leegstaande (kantoor)panden. Maar wie betaalt dat? En: hoe doe je dat? Wat zijn de juridisch-planologische implicaties? Wat is de impact voor het rendement voor de eigenaar/belegger? Hoe groot is de vraag vanuit de markt? Deze vragen maken direct duidelijk dat diverse en soms uiteenlopende belangen elkaar ontmoeten.

Enkele projecten:

Meer weten over Hans On by CityWorks? Download hier de flyer ‘Hands On by CityWorks’.

werkbijeenkomstatelierRijswijkronaldbouwplaats