Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Markt- en haalbaarheidsonderzoeken

CityWorks weet alles van retail. Dat maakt haar een sterk onderzoeker ook in de ogen van beleidsmakers en beslissers. Naast tal van marktonderzoeken en impactstudies in tal van gemeenten voor winkelcentra, supermarkten en bouwmarkten, was Ronald van Velzen was betrokken bij en vormgever van feaslibility- en impactanalyses rond de introductie van nieuwe en bijzondere retailfenomenen in Nederland. CityWorks volgt de jurisprudentie over ruimtelijk onderwerpen op de voet en toetst zijn onderzoek aan de relevante kernbegrippen zoals duurzame ontwrichting en detailhandelsstructuur. Enkele voorbeelden:

bimonitor