Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Netwerken

CityWorks werkt zowel voor overheden, private partijen en intermediairs. De gemeentelijke, regionale en provinciale overheid, publiek-private samenwerkingsverbanden, vastgoedpartijen en retailers behoren tot onze opdrachtgevers.

netwerk

CityWorks werkt waar nodig samen met andere adviseurs. Tot ons vaste netwerk behoren:

  • Em-oN (hands on by CityWorks, workshops, expertmeetings, visievorming)
  • Bureau Stedelijke Planning (visievorming)
  • iXin Vastgoed, Ruimte en Retail (samenwerking, vastgoedontwikkeling)
  • Urhahn Urban Design (stedenbouw)
  • Witteveen + Bos (milieu-aspecten ruimtelijke onderbouwing)
  • Dentons Boekel (plan-juridische zaken, ruimtelijk bestuursrecht)
  • SCC Consultancy (t.b.v. o.a. mysteryguest-onderzoek en het verrassend terugleggen van resultaten aan de opdrachtgever)
  • Daarnaast werken we op ad-hoc of projectbasis samen met vele andere partijen.

Tot slot nog dit: kent u ons nog niet? Kennismaken vinden we leuk!