Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Nieuws en blog

Coalitievormende gemeenten, trap niet in het hier nu!

De komende paar jaar zijn cruciaal voor een toonaangevende ruimtelijke ontwikkeling van steden en dorpen. We geven een boodschappenlijstje voor ambitieuze coalitie-akkoorden. Lees meer

Samenwerken aan een krachtige retailstructuur

Michel van Wijk schreef een mooi artikel over de totstandkoming en het effect van de regionale detailhandelsvisie voor de IJmond. Ook als samenwerken niet vanzelfsprekend was, kunnen slagen worden gemaakt. CityWorks stond aan de wieg van deze aanpak in de IJmond. Lees meer

Liefde ….. voor de winkelstraat

Het voorjaarsnummer van 2017 van het Zelfstandig Nieuwsblad, waarvan ik één van de redacteuren ben, heeft een passend thema.... Liefde. Vanuit allerlei kanten wordt liefde in relatie gebracht tot stad, land en ruimte. Een mooie kans de liefde aan de winkelstraat te verklaren. Oftewel: winkelgebieden overleven alleen als er met liefde aan en in gewerkt wordt. Een paar voorbeelden van liefde en winkelstraten. Lees meer

CityWorks 12,5 jaar!

Deze week viert CityWorks haar 12,5 jarig bestaan. In deze 12,5 jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan binnensteden, winkelcentra, retail en ruimte. Heel veel mooie opdrachten, veel inhoudelijke veranderingen en vooral veel leuke mensen maken het werken binnen CityWorks een plezier. Bedankt voor de plezierige samenwerking! Lees meer

Positief nieuws ook positief duiden s.v.p.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Twee positieve berichten. Locatus meldt een afname van de winkelleegstand, het CBS een groei in de detailhandelsomzetten. Mooi nieuws, na jaren van kommer en kwel. Dit nieuws moeten we omarmen! Lees meer

Centrumvisie Medemblik in uitvoering

CityWorks begeleidt het proces om te komen tot een nieuwe, inspirerende centrumvisie voor Medemblik. Ongeveer 15 enthousiaste ondernemers en andere betrokkenen dachten in vier workshops mee over deze visie. In mei vond een grote bijeenkomst plaats waarin zo'n 60 aanwezigen in speeddates bespraken wat zij konden bijdragen aan het centrum. Lees meer

Saai is niet stom: de bedrijven- investeringszone (BIZ)

Dé innovatie voor winkelgebieden is de BIZ-wet uit 2014. Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of pandeigenaren gezamenlijk investeren in hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers betalen mee. Ik werk dagelijks met winkelgebieden en beschouw de BIZ als een prachtige innovatie om de eigen kracht van winkelgebieden te versterken Lees meer

Eindelijk: wijkwinkelcentrum Almeloplein in Den Haag breidt uit!

Na jarenlang waarin er weinig gebeurde kwam de aanpak van het Almeloplein vanaf begin 2015 in een stroomversnelling. Op dat moment werd CityWorks aangezocht als procesbegeleider. In september wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden. Lees meer

#WatNouEindeVanWinkels: over zonnige toekomst detailhandel

Een paar jaar geleden trokken er onheilsprofeten door ons land. Ze voorspelden het einde der tijden waar het gaat om winkels. Deels terecht, veel ketens gingen failliet en winkelleegstand liep op. Maar, is dat doemdenken wel terecht. Hans van Tellingen van bureau Strabo ging er samen met zijn co-auteurs waaronder Ronald van Velzen, achteraan. Is internet wel verantwoordelijk voor zoveel schade?, vroeg hij zich af. Lees meer

Help! De binnenstad wordt leuker

Wie globaal naar onze binnensteden kijkt ziet problemen. Maar als we vanaf een afstand kijken naar de binnenstad, dan zien we een proces gaande dat binnensteden leuker maakt. Daarbij komt door allerlei ontwikkelingen, steeds meer tijd vrij voor de leuke dingen, omdat we steeds minder tijd hoeven te besteden aan de minder leuke dingen. Lees meer