Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

CityWorks 12,5 jaar!

In juli 2004 richtte Ronald van Velzen samen met Joanne Heyink Leestemaker CityWorks op. Joanne heeft CityWorks alweer een paar jaar geleden verlaten, maar met verschillende nieuwe samenwerkingspartners is CityWorks al 12,5 jaar een sterke partner voor vraagstukken op het gebied van binnensteden, winkelcentra, retail en ruimte. Heel veel mooie opdrachten, veel inhoudelijke veranderingen en vooral veel leuke mensen maken het werken binnen CityWorks een plezier. Deze week staan we even stil bij alle projecten, al deze leuke mensen en alle veranderingen in de retail. En bedanken we iedereen voor de plezierige samenwerking!

Onze top twaalf-en-half

Alle projecten en trajecten brachten iets bijzonders. Maar onze top twaalf-en-half noemenswaardige projecten zijn:

 • de Haagse binnenstadsmonitor werkte met indexen op diverse thema’s, en was daarmee een voorbeeld voor de Amsterdam City Index, die er ruim 10 jaar na de eerste Haagse monitor (2004) natuurlijk wel wel wat moderner uitziet. Het werken aan de Haagse monitor was bovendien een sleutel tot een bredere betrokkenheid bij de Haagse binnenstad door het organiseren, leiden en  coordineren van diverse workshops en conferenties, maar ook door het opstellen van een evaluatie van het binnenstadsconvenant.
 • Samen met BVR werkte aan het programma voor Sportstad Heerenveen, een vroeg project waarin DNA en identiteit samenkwamen
 • In Eindhoven werkten we Sense of the City uit, inderdaad, een knipoog naar een Amerikaanse TV-serie, maar een serieuze onderlegger voor de nieuwe structuurvisie, waarbij tijd-ruimtepatronen een belangrijke rol speelden
 • In Uithoorn werkten we samen met Bureau Stedelijke Planning aan het programma voor het vernieuwde winkelcentrum Legmeerplein; dit project is een voorbeeld voor de vele trajecten die CityWorks in veel wijkwinkelcentra heeft geleverd, waaronder recent op het Almeloplein in Den Haag (waar na 8 jaar van weinig vooruitgang nu de spa de grond in is gegaan voor de uitbreiding van een supermarkt en (samen met iXin) de interactieve planvorming in Alkmaar De Hoef
 • In Rotterdam maakten we een brancheplan en een organisatiestructuur voor het werken aan de West-Kruiskade, een winkelstraat die zich sindsdien heeft ontwikkeld van een ‘shoarma-of-ik-schiet-straat’ tot een mooie, bijzondere, gezellige en veilige winkelstraat
 • In Sudwest-Fryslan waren we procescoordinator voor het opstellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie, een project waarin vele tegengestelde belangen zijn overbrugd en waarmee een samenhangende visie is ontstaan
 • In Zaanstad zorgden voor een ruimtelijke onderbouwing die het (eindelijk) mogelijk maakte een XL-supermarkt aan het winkellandschap toe toe voegen en daarmee een impuls te bieden aan het moderniseren van de winkelstructuur
 • in de IJmond maakten we het mogelijk dat na een eerdere mislukte poging nu wel een regionale detailhandelsstructuurvisie werd vastgesteld. Reductie van winkelareaal en structuurverbetering zijn hierin de leidraad; e.e.a is geconcretiseerd in een duidelijk afsprakenschema
 • Er was eens ….. een supermarktondernemer in Veldhoven die door een rariteit in een nieuw bestemmingsplan voor een nieuw winkelcentrum een supermarkt van slechts 750 m2 mocht openen. CityWorks hielp hierbij en inmiddels is de supermarkt de gewenste 1.500 m2 groot
 • met een stuk of zes anderen enthousiastelingen in de wereld van stad, land en ruimte maakt CityWorks sinds drie jaar het Zelfstandig Nieuwsblad, een eigenzinnig digitaal nieuwsblad met eigenzinnige bits and bites over de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Leuk om te doen, en blijkbaar ook leuk om te lezen, volgens de vele reacties
 • In Assen deed CityWorks samen met Strabo en B@S Consultants een ladderonderzoek voor de komst van een Factory Outlet Center. Een neutraal onderzoek, die ons overigens vaak op de stoel van de voorstanders deed plaatsen in de ogen van vaak (felle) tegenstanders
 • Voor Almere Poort maakten we samen met Bridge Vastgoed een detailhandelsvisie waarin gekeken is naar de toekomst, bestaande kaders en duidelijke aanwijzingen zijn gegeven over hoe deze structuur tot stand kan komen
 • In Medemblik maakten we een integrale centrumvisie, waarin diverse sectoren werden aangemoedigd met elkaar te gaan samenwerken. Intussen leveren we daar ook procesmanagement waarmee we deze aanmoediging in daden omzetten. Dit is het halve project, simpelweg omdat het nog loopt!