Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Eindelijk: wijkwinkelcentrum Almeloplein in Den Haag breidt uit!

Ruim vijf jaar leek het wel op ‘stilstaand touwtrekken’. Hoewel iedere betrokken partij (supermarkt, vastgoedeigenaar, gemeente Den Haag en de Verenigde Winkeliers) een uitbreiding van de supermarkt (Lidl) bepleitte, gebeurde er niets. En dat was jammer, want met een supermarkt van amper 600 m2 en aantoonbaar te weinig parkeerplaatsen, is het slecht ondernemen. Dat was ook te zien: leegstand nam toe en ondernemers vertrokken. Eind 2014 werd er door de winkeliers besloten de pers op te zoeken. Dit resulteerde in een gezamenlijke overleg, waarbij vertrouwen werd gewekt om samen daadwerkelijk de schouders te zetten onder het plan. CityWorks werd aangezocht als procesbegeleider. Daarna ging het, hoewel het nog ruim 1,5 jaar duurde tot alle hobbels werden genomen, snel. Natuurlijk, alles kan sneller en niet alles verliep van een ‘leien dakje’ maar in 1,5 jaar tijd is toch veel werk verzet. Units werden overgedragen naar een nieuwe eigenaar, met te verplaatsen winkeliers werden afspraken gemaakt, er vond een bestemmingsplanherziening plaats, er kwam een inrichtingsplan voor de openbare ruimte met 35 nieuwe parkeerplaatsen. In september wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden. In het voorjaar van 2017 is er dan een nieuw Almeloplein met een volwaardige, hedendaagse supermarkt en veel beter parkeren. De basisvoorwaarden voor een wijkwinkelcentrum zijn dan weer op orde!