Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Help! De binnenstad wordt leuker

Concurrentie van internet. Leegstand. Failliete winkelketens. Wie globaal naar onze binnensteden kijkt ziet problemen. Maar als we vanaf een afstand kijken naar de binnenstad, dan zien we volgens mij een proces gaande dat binnensteden leuker maakt. Heel vroeger gingen we naar de binnenstad om een koe te kopen, of een varken. Daarna kochten we deze producten in bewerkte vorm, twee karbonades of een paardenworst. Later konden we in de binnenstad terecht bij een meubelmaker of een ijzergieter. Nog later gingen we naar de binnenstad om kleding te kopen, en later ook een nieuwe tv of pc. Voor veel dingen hoeven we niet meer naar de binnenstad. We hebben internet, perifere detailhandelscentra, outletcentra en wijkwinkelcentra. Al die ontwikkelingen buiten de binnenstad zorgen ervoor dat het in de binnenstad leuker wordt. Je hoeft niet meer naar de binnenstad voor het doen van routineuze aankopen. Of voor vervelende inkopen. Nee, je mag naar de binnenstad. Omdat het er leuk is. Die koe, dat is nu een langzaam gegaard stukje ossenhaas vergezeld van een mooi Sangiovese. Ofwel: er wordt steeds meer waarde toegevoegd in de binnenstad. Eigenlijk volgt de binnenstad gewoon de ontwikkeling van de internationale economie: van een agrarische via een industriële naar een diensteneconomie. En die diensten, daarbij komt door allerlei ontwikkelingen, steeds meer tijd vrij voor de leuke dingen, omdat we steeds minder tijd hoeven te besteden aan de minder leuke dingen.

Mooi verhaal, maar…

Ja, dat is wel een mooi verhaal, maar ik zie toch vooral problemen Ronald! Dat klopt ook wel. We zitten in een moeilijke transformatie. Waar allerlei ontwikkelingen samenkomen. Dat schuurt. En leidt tot leegstand. en faillissementen. Maar zo’n transformatie heeft zich vaker voltrokken in onze binnenstad. En altijd werd de binnenstad er leuker van. Steeds minder moeten, steeds meer mogen. In elke transformatie zijn er periodes geweest dat het moeilijker ging; ondernemers die het niet meer volhielden, leegstand, misschien zelfs even achteruitgang. Maar uiteindelijk is bijna elk centrum er steeds mooier, fijner en hedendaagser van geworden.

Bijna overal zien we leuke dingen ontstaan

Bijna overal zien we nu al leuke dingen ontstaan. Het is weer leuk om een zaak te beginnen. Veel jonge starters, die er voor willen gaan. En echt niet alleen in de grootste binnensteden. Mijn geboortedorp Pijnacker heeft niet het mooiste en ook niet het beste centrum. Zeker niet. Maar daar wordt aan gewerkt. En als ik zie wat er nu aan horeca-aanbod zit, dan is dat veel diverser dan toen ik er 30 jaar geleden nog woonde. Dat ene restaurant-cafe van toen, heeft nu een tiental concurrenten, waarvan een aantal gewoonweg heel leuke zaken zijn. In een plaats als Beverwijk zitten misschien minder winkels dan vroeger, maar veel  winkels die er zitten zijn wel leuker, eigentijdser en weten beter op beleving te appelleren dan vroeger. En ja, misschien dat er in een enkel geval, in een krimpgebied met meerdere hoofdwinkelgebieden op korte afstand van elkaar, het kaf van het koren gescheiden moet worden. Misschien dat in een aantal gevallen, een oude stadskern steeds minder commerciële functies bevat. Maar dat zijn uitzonderingen en is, op de keper beschouwd, ook niet zo erg. In de meeste binnensteden komt het goed. Met misschien minder winkels dan vroeger, maar meer horeca, meer vermaak. En vooral meer mengvormen.

Blog van Ronald van Velzen, maart 2016