Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Nieuws en blog

Plan van Aanpak winkelgebied Vruchtenbuurt gereed

Het centrum van de Haagse Vruchtenbuurt is te typeren is als een wijkwinkelcentrum. Er ontbreekt volgens de oude planologische wetten zeker wel wat aan. Maar het centrum heeft veel potentie in zich. Veel ondernemers die weten wat vakmanschap is en service is. Persoonlijke aandacht en kwaliteit staan hoog in het vizier. Deze troefkaarten vormden de kapstokvoor een samenhangend plan van aanpak. Lees meer

Raad Assen voor opstarten bestemmingsplan FOC

Op donderdag 11 februari stemde de gemeenteraad van Assen met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen, in met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure voor een FOC bij het TT-circuit. CityWorks leverde, in samenwerking met B@S Consultants en Strabo, voor deze besluitvorming bouwstenen aan met een onderzoek in het kader van de Ladder van Duurzame Verstedelijking. Lees meer

Service en de prullenbak, detailhandel kom op nou!

Herstructureringen, faillissementen, doorstarts, leegstand. De sector zucht en steunt en vraagt van de overheid een moratorium op nieuwe winkel(centra) en vraagt allerlei andere handreikingen anderen. Maar sector, kom op nou! Lees meer

De schuivende grenzen van de binnenstad

Nog geen maand eerder verhuisde ik uit het Haagse Zeeheldenkwartier, of Bono nestelde zich op mijn vaste terrasplek op het Haagse Anna Paulownaplein. Een mooie illustratie van de schuivende grenzen van de binnenstad; grote binnensteden worden groter; vooral rondom de binnensteden vinden we nieuwe hotspots. Lees meer

Een FOC in Assen, een bijzondere samenwerking

In de zomer van 2015 kreeg CityWorks een prachtige opdracht: een onderzoek naar het planinitiatief voor een FOC nabij het TT-terrein Assen. Lees hier het verslag van een bijzondere samenwerking, dat is gepubliceerd in het decembernummer van Shopping Centre News. Interview Shopping Centre News Lees meer

Winkelen = mensen!

In 2004 koos ik ‘Mensen maken de stad’ als ondertitel voor CityWorks. Winkelen is mijn vak en destijds sprak ik dan met mevrouw Bakker die een slager miste, of een goede groenteman. De laatste tijd gaat het anders: er ontstaan communities rondom het stads- of dorpscentrum. Lees meer

Over de onzin van stadslandbouw

Stadslandbouw is een hype voor de elite, waarvoor met veel subsidie geld wordt weggegooid aan congressen, vliegtickets en stimuleringsregelingen. Bijgaande column schreef ik voor het Zelfstandig Nieuwsblad, waarin ik samen met een aantal vakgenoten reflecties geef over onze ruimtelijke ordening. Lees meer

Ouletcentra, waarom iets verbieden wat een succes is?

Er is de laatste tijd veel discussie over outletcentra. Voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen. De vraag is of er nog veel behoefte is aan uitbreidingen. En of er nog veel bij moeten komen. Maar dat deze aan de wensen van bepaalde doelgroepen tegemoet komen lijkt wel zeker. Lees meer

Een goede toekomst voor woonboulevards, wie durft?

Vanaf de jaren ’90 tot circa 2008 zijn in rap tempo woonboulevards ontwikkeld. Samen met de toen al bestaande meubelboulevards zijn er nu bijna 190 grootschalige winkelgebieden. Wij denken dat ongeveer de helft niet voldoende rendeert en dat deze situatie niet tijdelijk, maar structureel is. Het laten wegkwijnen van woonboulevards is echter in niemands belang en draagt niet bij aan een goede ruimtelijke ordening. Tijd om de apathie te doorbreken. Lees meer

Winkelruimten waar geen winkel in mag

Wat een treurigheid in de plinten langs hoofdroutes. Kantoortjes achter dichtgeplakte etalages waar bijna niemand werkt. Leegstand en ‘te huur-bordjes’. Bezocht u onlangs nog een VINEX-wijk of een stadsvernieuwingsgebied? Tien tegen één dat u ook vindt dat er niets terecht is gekomen van de ooit beoogde levendigheid. Dat kan beter. Vier voorstellen voor een levendiger en flexibeler plint. En: hoe kon dit zo gebeuren? Lees meer