Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Positief nieuws ook positief duiden s.v.p.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Twee positieve berichten. Locatus meldt een afname van de winkelleegstand, het CBS een groei in de detailhandelsomzetten. Mooi nieuws, na jaren van kommer en kwel. Toch betekent dit niet dat het overal goed gaat. Er blijven sectoren, winkelgebieden en regio’s met structurele problemen. In heel veel centra gaat het echter weer goed.

Stop met doemdenken

Natuurlijk, het gaat niet overal goed. Toch zijn er veel vakgenoten, die overal somber nieuws van willen maken. ‘Dit is gevaarlijk nieuws, want het leidt de aandacht af van de grote saneringsopgave die er is. Er is slechts een top 30 van goed scorende centra’. Ik vind dat jammer. Natuurlijk, je vindt mij aan je zijde als het gaat om de (h)erkenning dat er veel winkelcentra en binnensteden van middelgrote steden structureel in de problemen zitten. Echter vaak hebben deze problemen niets te maken met de detailhandelsomzetten en met online versus offline, maar veel meer met dalende bevolkingsaantallen en ja, ook met andere winkelvoorkeuren. In al deze gevallen is het goed plannen te maken voor de toekomst van deze centra. Concrete plannen, die uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor zijn ondernemers/retailers, eigenaren en de gemeente nodig. Samen. In sommige van deze gevallen is het dan nodig om voor (delen van) centra te kiezen voor functieverandering. In heel veel centra gaat het echter weer goed. Ik kan in Den Haag minimaal 10 centra uit het blote hoofd opnoemen die het gewoon goed doen. In Veldhoven 3. Net als in Alkmaar. Dus: er is niet een top 30 van goede winkelgebieden, en de rest is slecht. Met heel veel winkelgebieden gaat het goed.  Daarom, stop met doemdenken!

Kansen verzilveren in kansrijke gebieden 

Niets is voor altijd. Alleen winkelgebieden waarin continu wordt geïnvesteerd, waar af en toe een spraakmakende nieuwe retailer komt, waarin de invulling is afgestemd op de doelgroep (leefstijlen), en vooral waarin goed wordt samengewerkt, gaat het beter. Dat is bijna een wetmatigheid. Binnenkort komt het nieuwe koopstromenonderzoek Randstad uit. Met een schat aan informatie over ‘wie koopt wat waar’. Koopstromen, leefstijlen, online-aankopen, het zit er allemaal in. Intussen is voor grote delen van Nederland recente informatie beschikbaar op basis waarvan een echte visie kan worden gemaakt voor uw winkelgebied, uw gemeente of jullie regio. Een echte visie bevat keuzen. CityWorks helpt u graag deze keuzen te maken. En daarmee uw kansen te verzilveren.