Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Producten

Werken vanuit inhoudelijke kennis. Dat is waar CityWorks voor staat. Maar met inhoud alleen kom je er niet. Daarom heeft CityWorks een aantal producten ontwikkeld die kunnen helpen om vastgelopen planprocessen vlot te trekken en nieuwe planprocessen van meet af aan in het juiste spoor van samenwerking en partnerschap te krijgen.

legeplekkena'foort20016_FvdB_20130121middagconferentie