Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Flexwork by CityWorks

ronaldbouwplaatsmanon

Niet alle gemeenten hebben de expertise in huis om ruimtelijk-economische vraagstukken adequaat te verwerken. Een onverwacht vestigingsverzoek van een grote retailer, een juridisch-planologisch conflict met een ondernemer of een parkeer- en bereikbaarheidsprobleem door een veranderende verkeerssituatie. Het risico bestaat in zo’n situatie dat projecten te lang blijven liggen, met onvoldoende kracht of know-how worden opgepakt, externe partijen elkaar onderling weer moeten beoordelen en/of dat private partijen een te zwaar stempel drukken op de situatie. Om hiervoor een oplossing te bieden ontwikkelde CityWorks een service met een pragmatische insteek: Flexwork by CityWorks. Cityworks levert flexibele en afroepbare expertise op het gebied van ruimtelijk-economische vraagstukken, met de nadruk op retailvraagstukken. Flexwork wordt bij voorkeur geleverd in een abonnementsvorm, waardoor u verzekerd bent van steeds dezelfde vaste, ervaren “flexwerker” tegen een aantrekkelijk tarief. Flexwork by CityWorks is een samenwerking tussen Ronald van Velzen en Manon Snel.