Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Procesbegeleiding en conflictbemiddeling

Samenwerken is de sleutel voor vastgoed- en winkelgebiedsontwikkelingen. In de afgelopen 15 jaar hebben wij veel proceskennis opgedaan over retail- en vastgoedontwikkelingen. We hebben daarbij ervaren dat belangentegenstellingen vaak een wissel kunnen trekken op het eindresultaat. Gevolgen van deze vaak schijnbaar onoverbrugbare belangentegenstellingen kunnen zijn dat planprocessen lang duren, dat jarenlange en kostbare juridische procedures worden gevoerd en soms dat plannen of samenwerkingsverbanden in het geheel niet van de grond komen.

kippenprotestbordmedsessie 027 - versie 2

Samenwerken loont. Dat geldt bijvoorbeeld zeker voor een winkellandschap dat de laatste jaren totaal op zijn kop staat. Het is eigenlijk heel eenvoudig: in winkelgebieden waar goed wordt samengewerkt tussen en binnen alle partijen, gaat het gewoonweg veel beter dan in winkelgebieden waar dit niet het geval is. CityWorks is geschoold in conflicthantering en procesbegeleiding. Met behulp van bemiddelingstechnieken helpen we partijen snel oplossingen te vinden voor vastgelopen stedelijke ontwikkelingsprocessen waarbij twee of meer belangenpartijen een meningsverschil niet meer zelf kunnen oplossen. Of waarbij de noodzakelijke samenwerking moeilijk van de grond komt, bijvoorbeeld doordat in het verleden verwachtingen van de ene partij ten opzichte van een andere partij niet zijn uitgekomen. Het is onze overtuiging dat -door het complexe karakter van stedelijke ontwikkeling of centrummanagement- procesbegeleiding moet plaatsvinden door bemiddelaars, die kennis en ervaring hebben met het complexe karakter van stedelijke ontwikkeling…. Met behulp van mediation- en onderhandelingstechnieken treden we op als procesbegeleider, waardoor conflicten kunnen worden voorkomen en/of in een korte tijd samenwerking van de grond komt. We richten ons daarbij op de volgende onderwerpen:

  • samenwerking in winkelgebieden
  • vastgoedontwikkeling: ontwikkelingsovereenkomst, bouwvolume, functies etc.
  • retail en leisure: komst nieuwe aanbieders, omvang, ontwerpaspecten etc.
  • parkeerbeleid: invoeren betaald parkeren, locatie parkeergarages etc.
  • wijkontwikkeling: woningdifferentiatie, boekwaarde, kosten- en opbrengstenverdeling etc.
  • vastgelopen prijsonderhandelingen
  • ontwerp: bemiddelen in discussies over ontwerp in relatie tot functionaliteit