Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Workshops by CityWorks

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen vereisen maatwerk en visievorming. Het economisch laagtij en de snelle technologische veranderingen vragen om nieuwe inzichten. Nieuwbouw stagneert, functies van voorzieningen en gebouwen veranderen door de snelle opmars van internet en meer dan ooit zijn herontwikkeling en herstructurering van bestaande gebieden aan de orde. Winkelgebieden vragen continu om vernieuwing en bedrijventerreinen moeten worden geherstructureerd en/of opnieuw geprofileerd. Ook wordt er veel gesproken over de functieverandering van leegstaande (kantoor)panden. Maar wie betaalt dat? En: hoe doe je dat? Wat zijn de juridisch-planologische implicaties? Wat is de impact voor het rendement voor de eigenaar/belegger? Hoe groot is de vraag vanuit de markt? Deze vragen maken direct duidelijk dat diverse en soms uiteenlopende belangen elkaar ontmoeten. Workshops by CityWorks biedt hiervoor een oplossing. Wij bereiden onze workshops (uw workshops) intensief voor en halen daarmee het maximale resultaat uit elke sessie. Workshops by CityWorks is een samenwerking tussen CityWorks (Ronald van Velzen) en eM-oN (Manon Snel).

Enkele projecten:

middagconferentiebijeenkomstRijswijk3werkbijeenkomst