Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Projecten

Winkelstructuur Almere Poort

Almere Poort is het nieuwste stadsdeel van Almere dat rond 2030 meer dan 30.000 inwoners groot is. CityWorks heeft samen met Bridge Vastgoed een advies gemaakt voor de toekomstige winkelstructuur van dit stadsdeel. Lees meer

De Haagse Boekhorststraat, volop in beweging

Voor de zomer werd onder regie van CityWorks een aantal workshops georganiseerd in en over de Boekhorststraat. In korte tijd is veel bereikt. Dit allemaal vanuit het motto 'Wij maken de Boekhorststraat'. Lees meer

Detailhandelsvisie IJmond unaniem vastgesteld

De regionale detailhandelsvisie voor de IJmond is in juli 2016 in de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen (unaniem) vastgesteld. Het versterken van de detailhandelsstructuur is daarbij de leidraad. Het mooie van deze visie is dat het geen keurslijf is geworden die als een blauwdruk over de gemeenten ligt, maar richtinggevend en stimulerend zijn op basis waarvan initiatieven kunnen worden bevorderd, getoetst en beoordeeld. Lees meer

CityWorks doet onderzoek FOC Assen

In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe onderzocht CityWorks, samen met B@S Consultants en Strabo de eventueel komst van een FOC in Assen. Daarbij was de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LvDV) het uitgangspunt Lees meer

Plan van Aanpak Pijnacker-centrum een stap verder

CityWorks begeleidde het proces om te komen tot een Plan van Aanpak voor het centrum van Pijnacker. In een aantal workshops is met ondernemers, gemeente en eigenaren op zoek gegaan naar problemen en kansen en een toekomstvisie en strategische doelstellingen. Dit leidde binnen twee maanden tot een eindresultaat dat bestaat uit een actieplan waarmee partijen aan de slag kunnen om de positie van het centrum te verstevigen en te verbeteren. Lees meer

Workshops ‘Visie-maken’ voor winkelgebieden

Op verzoek van het Haags Retailpunt verzorgde CityWorks samen met iXin een aantal workshops waarin drie Haagse ondernemersverenigingen worden wegwijs gemaakt in de vraag hoe een goede strategische visie en actieplan voor hun winkelgebied kan worden gemaakt. Lees meer

Aan de slag met winkelcentrum Keijzershof te Pijnacker

CityWorks werd rond de zomer van 2014 gevraagd als procesmanager voor het maken van een Plan van Aanpak voor winkelcentrum Keijzershof in Pijnacker. Uiteindelijk eindresultaat was een gericht actieplan, dat in oktober is gepresenteerd aan gemeente en goed is ontvangen. Lees meer

Het Streekhof Stede Broec

CityWorks is samen met Urhahn Urban Design en Tenman betrokken bij de marktconsultatie, ruimtelijke uitwerking en selectieproces van marktpartijen voor winkelcentrum Streekhof in Stede Broec. Een uitdagend en interessant proces! Lees meer

Aanpak West-Kruiskade Rotterdam succesvol

CityWorks maakte voor de West-Kruiskade in Rotterdam een plan van aanpak voor de revitalisering van de West-Kruiskade en zorgde voor het organisatiemodel onder de noemer ‘De Alliantie’. Lees meer

Centrumvisie Beverwijk: veel draagvlak

CityWorks werkt aan een beter centrum van Beverwijk. In samenwerking met gemeente, ondernemers en andere partijen wordt de Breestraat en omgeving tegen het licht gehouden met heldere actiepunten kan de verbetering ook echt tot stand komen. Lees meer