Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Aan de slag met winkelcentrum Keijzershof te Pijnacker

CityWorks werd rond de zomer van 2014 gevraagd als procesmanager voor het maken van een Plan van Aanpak voor winkelcentrum Keijzershof in Pijnacker. Het winkelcentrum werd in november 2013 opgeleverd en vertoonde, in het diepst van de crisis, een aantal aanloopproblemen, zoals leegstand. Daarnaast waren er ook een aantal ruimtelijk-programmatische knelpunten. In een aantal workshops is met ondernemers en eigenaar op zoek gegaan naar problemen en kansen en een toekomstvisie en strategische doelstellingen. Uiteindelijk eindresultaat was een gericht actieplan, dat goed is ontvangen bij de gemeente en waarmee partijen goed aan de slag zijn gegaan.