Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Binnenstadsplan Den Haag

binnenstad denhaagcoverbinnenstadsplan

Eind jaren ’80 van de vorige eeuw was de Haagse binnenstad een troosteloos gebied. Een sterk functioneel ingericht gebied, zonder kraak of smaak waar al 20 jaar lang nauwelijks in werd geïnvesteerd. Vanaf dat moment ontstond er langzaam aan een samenhangende aanpak waarin het binnenstadsplan ‘Binnenstad Buitengewoon! 2000-2010’ een belangrijke rol speelde. CityWorks was nauw betrokken bij de uitvoering, monitoring en evaluatie van dit binnenstadsplan. Daarnaast leverde CityWorks diverse bijdragen aan de totstandkoming van een het nu vigerende binnenstadsplan 2010-2020 ‘Naar een complete Haagse binnenstad’. We organiseerden een werkconferentie met 350 deelnemers, leverden deskundigeninbreng in workshops en schreven mee aan het nieuwe binnenstadplan. Meer lezen? Klik hier op de website van Bureau Binnenstad.

 middagconferentie