Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Branche-advies Thorbeckeplein Alphen aan den Rijn

Het Stadshart van Alphen aan den Rijn is met de nieuwe ontwikkeling aan de Hoge Zijde, waar onder andere MediaMarkt en H&M een plek vonden, nu de beurt aan de verbetering van de Lage Zijde. VORM gaat als ontwikkelaar het Thorbeckeplein herontwikkelen als sleutellocatie binnen de Lage Zijde. De Branche Advies Commissie adviseert het College. Samen met Bureau Stedelijke Planning is door ons in een interactief proces met de leden van de Branche Advies Commissie een branche-advies opgesteld voor het Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn. Met inbreng van alle stakeholders is door ons gekeken naar de gewenste invulling van de nieuwe locatie en de aansluiting op het overige deel van het centrum van Alphen aan den Rijn. Met brancheplan, dat eind mei door het College van B&W van Alphen aan den Rijn is vastgesteld als richtsnoer voor de invulling van het Alphense Stadshart, is een een duidelijk maar flexibel kader gegeven voor een aantrekkelijk en levensvatbaar Thorbeckeplein.

HR_20130405_VRM006_Alphen_fr_0009HR_20130405_VRM006_Alphen_fr_0008brancheplanThorbeckepleinmoodboard