Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

CityWorks doet onderzoek FOC Assen

In Assen speelt discussie over de komst van een Factory Outlet Center (FOC) bij het TT-circuit. In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe onderzocht CityWorks, samen met B@S Consultants en Strabo dit initiatief. Daarbij was de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LvDV) het uitgangspunt.

Meest uitgebreide FOC-onderzoek ooit

Dit onderzoek is het meest uitgebreid in zijn soort. Voor wat betreft de eerste trede van de LvDV, het vaststellen van de regionale behoefte, heeft een onderzoek plaatsgevonden onder toersten naar hun ervaringen met en in interesse in een FOC. Daarnaast is gebruik gemaakt van het recente Koopstromenonderzoek Oost-Nederland van I&O, waarmee niet alleen de recente koopstromen zijn meegenomen in het onderzoek, maar waarin ook vragen hebben meegelopen over FOC’s. Behalve de bekendheid van toeristen met een FOC, is ook in beeld gebracht in hoeverre regiobewoners bekend zijn met FOC’s en er wel of niet kopen of dit overwegen te gaan doen. Verder is bijzonder aan dit onderzoek dat er een koppeling is gelegd met leefstijlen (MOSAIC-profielen), zodat niet alleen aantallen inwoners zijn meegenomen, maar ook meer diepgang is verkregen in de consumentenvraag. Verder is het onderzoek in zes sessies met stakeholders uit diverse sectoren in de regio opgebouwd.

Conclusies

Het onderzoek trekt als conclusie dat een eventuele ruimtelijke procedure, bezien vanuit de LvDV, positief moet kunnen worden doorlopen. Dit geldt voor alle drie de treden uit de LvDV. Of het FOC daarmee er ook moet komen, is een vraag die uiteindelijk door de gemeenteraad van Assen en provinciale staten van Drenthe moet worden beantwoord. Naast de ‘laddertoets’ reikt het onderzoek de bouwstenen aan om deze beslissing zorgvuldig en met medeneming van relevante feiten en cijfers te kunnen maken.

Het onderzoeksrapport lezen? Klik hier Onderzoek FOC Assen