Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Centrumvisie Beverwijk: veel draagvlak

Eind januari is de binnenstadsvisie voor het centrum van Beverwijk door het College van B&W vastgesteld. Op 13 februari is door CityWorks, de gemeente en enkele zeer enthousiaste ondernemers de visie aan gepresenteerd in een zogenaamde ‘raadscarroussel’. De gemeenteraad was zeer positief over het in korte tijd bereikte resultaat en het brede draagvlak en serieuze intentie die er is om nu de schouders te zetten onder een vernieuwde Breestraat. Daarbij leeft het besef dat alleen met een meerjarige structurele aanpak op drie fronten (retailprogramma, ruimte en organisatie/promotie) resultaat kan worden geboekt. Samen met MUS Urban Strategy verzorgde CityWorks de interactieve workshops die de basis vormden voor de plannen en leverde inhoudelijke inbreng voor deze centrumvisie.