Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Plan van Aanpak Pijnacker-centrum een stap verder

In februari 2015 is het onder begeleiding van CityWorks opgestelde Plan van Aanpak voor het centrum van Pijnacker aangeboden aan de wethouder Economische Zaken. Het Plan van Aanpak is tot stand gekomen op initiatief van een aantal actieve ondernemers in het centrum van Pijnacker. In een drietal workshops, waar naast ondernemers uit alle geledingen van het centrum ook de grote vastgoedpartijen en gemeente betrokken zijn, is een krachtig Plan van Aanpak tot stand gekomen. Bijzonder aan dit traject is dat in een tijdbestek van twee maanden is afgerond.

Intussen ondersteunt CityWorks de ondernemers bij het opbouwen van een zo krachtig mogelijke samenwerking tussen de ondernemers. Het Plan van Aanpak ‘Het kloppend hart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp’ is in februari onder grote belangstelling van pers, politiek en ondernemers aangeboden aan het college van B&W. Het Plan van Aanpak bevat 25 maatregelen, waar grotendeels snel mee aan de slag kan worden gegaan. Een goed samenwerkend ondernemerscollectief, alsmede een goede samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedpartijen, zijn hierbij cruciaal. CityWorks denkt hierin op verzoek van de ondernemers mee. Einddoel voor het centrum is in 2020 een kloppend hart van de gemeente te zijn. Het hele rapport lezen? Klik hier: PlanvanAanpakPijnacker-centrum

ADHCPvAPijnackerCentrum