Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Projecten

Binnenstadsplan Den Haag

CityWorks was betrokken bij het opstellen van het Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020. CityWorks organiseerde een werkconferentie met 350 deelnemers, trad op als workshopvoorzitter en discussieleider en was co-auteur van het binnenstadsplan. Lees meer

Procesregisseur detailhandelsvisie Súdwest-Fryslân

CityWorks begeleidt het proces om te komen tot een nieuwe detailhandelsstructuurvisie in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Lees meer

Workshops leiden tot economische visie Pijnacker-Nootdorp

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgden we via een interactief proces voor een gedragen economische visie. Lees meer

Branche-advies Thorbeckeplein Alphen aan den Rijn

Samen met Bureau Stedelijke Planning is door ons in een interactief proces met de leden van de Branche Advies Commissie een branche-advies opgesteld voor het Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn. Lees meer

Winkelstraatmanagement Presikhaaf

CityWorks geeft langs twee lijnen antwoord op de negatieve spiraal waarin de buurtwinkelcentra in de Arnhemse wijk Presikhaaf verkeren: enerzijds door het opstellen van een visie op de toekomstpotenties van de winkelstrips, anderzijds door het leveren van winkelstraatmanagement. Een combinatie van beleid en uitvoering, een kolfje naar ons hand! Lees meer

Impactanalyse uitbreiding Beverwijkse Bazaar

De effecten op het gebied van ruimte, economie en verkeer van een verdubbeling van het metrage van de Beverwijkse Bazaar alsmede een aanpassing van het concept zijn door ons onderzocht. Deze veranderingen hebben inmiddels grotendeels plaatsgevonden. Lees meer

Impactanalyse en monitoring Factory Outlet Centers

Samen met Baptist Braye was Ronald van Velzen initiator en uitvoerder van impactanalyses en monitoringsonderzoeken die de effecten van de Factory Outlet Centres in Lelystad en Roermond helder in beeld brachten. Lees meer

Monitoring Haagse binnenstad

Met de Haagse Binnenstadsmonitor als instrument kon het Binnenstadsmanagement telkens bijsturen waar dat nodig was. Het is daarmee uiterst belangrijk geweest in het behalen van de meeste doelstellingen uit het vorige binnenstadsplan. Lees meer