Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Procesregisseur detailhandelsvisie Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is ontstaan uit een fusie van 5 Friese gemeenten: Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel. In Sneek en Bolsward bestond een vastgestelde visie op de detailhandelsstructuur, maar in de overige gemeenten was dit niet het geval. Met bijna 70 kernen een uitdagende opgave. Om te komen tot een nieuwe detailhandelsstructuur is CityWorks gevraagd dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat alle partijen hierbij worden betrokken. Medio mei is de detailhandelsvisie door de raad vastgesteld. En nu: aan de slag!

LOGO SWFdef