Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Winkelstraatmanagement Presikhaaf

In de wijk Presikhaaf zijn naast grootwinkelcentrum Presikhaaf vier kleine buurtwinkelstrips. Deze kampen met bekende problemen als winkelleegstand, snel wisselend ondernemerschap en teruglopende consumentenaantallen. CityWorks is gevraagd om langs twee lijnen antwoorden te vinden op de negatieve spiraal waarin de buurtwinkelcentra verkeren: enerzijds door het opstellen van een visie op de toekomstpotenties van de winkelstrips, anderzijds door het leveren van winkelstraatmanagement. Een combinatie van beleid en uitvoering, een kolfje naar ons hand!

Visie op de buurtwinkelstrips

Uit de inventarisatie bleek dat in Presikhaaf veel winkelaanbod is, dat het grote winkelcentrum veel meer dan andere stadsdeelcentra vooral een boodschappenfunctie heeft en daarmee een geduchte concurrent is voor de buurtwinkelstrips, dat er met vier buurtwinkelstrips sprake is van een relatieve overvloed aan boodschappenfuncties en dat de winkelstrips afzonderlijk bijzonder klein zijn naar hedendaagse maatstaven. CityWorks adviseerde om een van de vier winkelstrips om te vormen naar een andere functie en bij de drie andere sterk primair in te zetten op behoud en versterking van de supermarkten.

Uitvoerend winkelstraatmanagement

Door middel van winkelstaatmanagement wordt langs drie sporen gewerkt aan verbeteringen:

  • deskundigheidsbevordering ondernemers door middel van cursussen en trainingen;
  • promotie en samenwerking: het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers en daarbij vooral te zoeken naar mogelijkheden om de winkelstrips door middel van reclame en marketing positief onder de aandacht te brengen;
  • leefbaarheid en veiligheid: concrete verbeteringen tot stand te brengen als het gaat om leefbaarheid en veiligheid.

logo PresikhaafWM