Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Winkelstructuur Almere Poort

Almere Poort is het nieuwste stadsdeel van Almere dat rond 2030 meer dan 30.000 inwoners groot is. CityWorks heeft samen met Bridge Vastgoed een advies gemaakt voor de toekomstige winkelstructuur van dit stadsdeel.

Op dit moment zijn er winkels (en voorzieningen) te vinden aan de Europalaan, in de Homerusmarkt een supermarkt van AH aan de Olivier van Noorstraat en kleinschalige initiatieven verspreid in het stadsdeel. Tevens zijn er plannen voor een nieuw winkelcentrum voor het gehele stadsdeel. De vraag is of alle huidige en beoogde retailclusters uiteindelijk voldoende levensvatbaar zijn. Bovendien zijn er ook zorgen over het functioneren van de Homerusmarkt, en over de Europalaan. CityWorks heeft, samen met Bridge Vastgoed, gewerkt aan een advies voor een realistisch eindbeeld van de detailhandelsstructuur van Almere-Poort en een schets ‘hoe daar te komen’. Tevens wordt ingegaan op de gewenste omvang van het nieuw te ontwikkelen stadsdeelwinkelcentrum en zijn initiatieven bedacht om op de korte en middellange termijn het ondernemersklimaat in met name de Europalaan en de Homerusmarkt te versterken.