Voor een duidelijke visie op centrumvoorzieningen
CityWorks

Workshops ‘Visie-maken’ voor winkelgebieden

Op verzoek van het Haags Retailpunt verzorgde CityWorks samen met iXin een aantal workshops waarin drie Haagse ondernemersverenigingen worden wegwijs gemaakt in de vraag hoe een goede strategische visie en actieplan voor hun winkelgebied kan worden gemaakt. ‘Ik zie nu door de bomen het bos weer’, was de verzuchting van een van de deelnemers. Leuk natuurlijk voor ons om te horen, maar vooral goed om te zien hoe ondernemers enthousiast aan de slag gaan om datgene te doen wat moet: samenwerken aan hun winkelgebieden. Wij leerden ze op een andere manier naar hun winkelgebied en hun omgeving kijken, de deelnemers maakten via een bepaalde methode een analyse van hun winkelgebied. We gingen met elkaar op zoek naar de kernwaarden. En daarna formuleerden we een visie en werd gebrainstormd over actiepunten. De eerste contouren van hun plannen zijn inmiddels bekend, maar vooral is het goed om te zien hoe de ondernemersverenigingen enthousiast en met nieuwe energie aan het werk zijn gegaan om hun winkelgebied te verbeteren. Samenwerken loont! is daarbij het devies.